• enrich@rikastin.com

PALVELUT

Hallitustyöskentely

Yrittäjän tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa ja ylläpitää yrityksensä
– usein elämäntyönsä arvoa. Tässä onnistuakseen hän joutuu arvioimaan tulevaisuutta käytettävissään olevan tiedon ja kokemuksensa perusteella. Ilman työhönsä keskittynyttä hallitusta näitä arvioita joutuu pohtimaan yksin.

Toimiva hallitus on yrityksen pidemmän aikavälin kehittymisen perusta ja kulmakivi. Tehokas ja ajan hermolla oleva hallitus tukee yrittäjää ja yritystä sen strategisissa valinnoissa ja kantaa vastuun siitä, että yrityksen toiminta kulkee valittuun suuntaan. Myös rahoittajat ja yhteistyökumppanit ovat erittäin kiinnostuneita yrityksen johdosta ja sen rakenteista.

Päättäessämme yhdessä laajentaa yrityksesi hallitusta tai sen puheenjohtajuutta Rikastimen asiantuntijalla saat aina käyttöösi koko joukkueemme osaamisen ja kokemuksen. Olemme yhdessä tukenasi muutostilanteissa – kuten rahoituksen järjestelyissä, laajentumisessa, kansainvälistymisessä, yritysostoissa tai sukupolvenvaihdoksissa.

Muutosjohtaminen

Muutoksen aikaansaaminen on lähes aina haasteellista. Usein muutosta vältellään viimeiseen asti mutta lopulta jatkuvassa liikkeessä olevat ympäröivät olosuhteet pakottavat siihen.

Muutos- ja uudistustarpeita on usein paljon, mutta muutoksen onnistumisen mallit ja työkalut saattavat olla vähemmän tunnettuja. Usein muutostarve tunnistetaan, mutta toteutuksen käynnistäminen, suunnittelu ja menestyksellinen läpivienti saattavat tuntua vaikeilta. Pahimmillaan käy vielä niin, että muutoksia tehdään niiden itsensä vuoksi – tunnistamatta todellista tarvetta ja luokkaa.

Onnistuneessa muutoksessa ja sen läpiviennissä on tärkeä tunnistaa sen ydinvaiheet:

  • ennakoimisen ja suunnittelun tärkeys muutoksen läpiviennin aloituksessa onnistuneen
  • oikea-aikaisen viestinnän merkitys muutoksia toteutettaessa
  • asiantuntevan muutosjohtajan ja muutosorganisaation tärkeys
  • muutokselle asetettavien taloudellisten tavoitteiden mitattavuus ja tuloksiin reagointi.

Tämän prosessin hallinta on meille tuttua kokemuksemme kautta. Toimintamallina voi olla esimerkiksi varatoimitusjohtajan nimikkeellä työskentely yhteisesti sovittavan muutosprosessin ajan mutta lopullinen toimintatapa voi olla toinenkin.

Myynti ja kasvu

PK-yritykselle myynti ja sen johtaminen ovat henki ja elämä. Myyntiä ei synny ilman jatkuvaa kehittymistä eikä kehitystä synny ilman myyntiä. Periaate on varmasti selvä mutta käytännön toimenpiteet jäävät valitettavan usein puolitiehen tai polkemaan paikoilleen.

Autamme Sinua ja yritystäsi myynnin parantamisessa sen välineitä, prosesseja ja  toimintatapoja kehittämällä. Pureudumme yrityksesi tuotteisiin, niiden markkinoihin, nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin ja tunnistamme kapeikot, jotka estävät myynnin kasvua tai haittaavat lisämyyntiä.

Huolellisen analyysin jälkeen laadimme yhdessä seikkaperäisen suunnitelman, joka johtaa tulokselliseen, mitattavaan ja tavoitteelliseen myyntityöhön. Yhteistyömme mallina voi olla esimerkiksi myyntijohtajan tehtävä sovitulle aikajaksolle osana yrityksesi jokapäiväisiä toimintoja mutta kiveenhakattua mallia ei ole ja paras malli löytyy aina yhteistyössä yrittäjän ja yrityksen kanssa.

Sijoitus ja osakkuus

Suorat sijoitukset meitä kiinnostaviin yrityksiin ovat Rikastimen kovaa ydintä. Tälle tielle ei eksytä sattumalta vaan taustatyö sekä yrityksestäsi, että yrittäjistä tehdään viimeistä piirtoa myöten. Rahoituksen välineet, määrät ja mallit sovitaan kun taustasi, tuotteesi ja tapasi ovat kunnossa.

Rahoituksemme myötä vähintään yksi meistä tulee mukaan myös yrityksesi hallitukseen tai muuhun johtoon. Mahdollisesti useampikin. Teemme muutosta, vaadimme sitä ja valvomme sen toteutumista ja vauhtia määrätietoisesti ja hellittämättä. Emme varmasti päästä itseämme, yritystä, emmekä yrittäjää helpolla. Emme ole Enkeleitä vaan yrittäjiä.

Parhaimmillaan tästä mankelista saadaan ulos yritys, jonka tuotteet, toimintatavat ja prosessit ovat alallaan terävintä kärkeä.

Matka on yleensä pitkä ja kivinen mutta lopputulos on varmasti tavoittelemisen arvoinen.