• enrich@rikastin.com

Myynti ja kasvu

Myynti ja kasvu

PK-yritykselle myynti ja sen johtaminen ovat henki ja elämä. Myyntiä ei synny ilman jatkuvaa kehittymistä eikä kehitystä synny ilman myyntiä. Periaate on varmasti selvä mutta käytännön toimenpiteet jäävät valitettavan usein puolitiehen tai polkemaan paikoilleen.

Autamme Sinua ja yritystäsi myynnin parantamisessa sen välineitä, prosesseja ja  toimintatapoja kehittämällä. Pureudumme yrityksesi tuotteisiin, niiden markkinoihin, nykyisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin ja tunnistamme kapeikot, jotka estävät myynnin kasvua tai haittaavat lisämyyntiä.

Huolellisen analyysin jälkeen laadimme yhdessä seikkaperäisen suunnitelman, joka johtaa tulokselliseen, mitattavaan ja tavoitteelliseen myyntityöhön. Yhteistyömme mallina voi olla esimerkiksi myyntijohtajan tehtävä sovitulle aikajaksolle osana yrityksesi jokapäiväisiä toimintoja mutta kiveenhakattua mallia ei ole ja paras malli löytyy aina yhteistyössä yrittäjän ja yrityksen kanssa.