• enrich@rikastin.com

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen

Muutoksen aikaansaaminen on lähes aina haasteellista. Usein muutosta vältellään viimeiseen asti mutta lopulta jatkuvassa liikkeessä olevat ympäröivät olosuhteet pakottavat siihen.

Muutos- ja uudistustarpeita on usein paljon, mutta muutoksen onnistumisen mallit ja työkalut saattavat olla vähemmän tunnettuja. Usein muutostarve tunnistetaan, mutta toteutuksen käynnistäminen, suunnittelu ja menestyksellinen läpivienti saattavat tuntua vaikeilta. Pahimmillaan käy vielä niin, että muutoksia tehdään niiden itsensä vuoksi – tunnistamatta todellista tarvetta ja luokkaa.

Onnistuneessa muutoksessa ja sen läpiviennissä on tärkeä tunnistaa sen ydinvaiheet:

Tämän prosessin hallinta on meille tuttua kokemuksemme kautta. Toimintamallina voi olla esimerkiksi varatoimitusjohtajan nimikkeellä työskentely yhteisesti sovittavan muutosprosessin ajan mutta lopullinen toimintatapa voi olla toinenkin.